Skip to content
Kordil Harita Mühendislik ve Ölçme Şirketi

Harita, mühendislik ve ölçme

 • Mühendislik Ölçmeleri
 • Batimetrik, hidrografik ve oşinografik (www.batimetrik.com)
 • İnşaat ve yapı sektörü
 • Makine ve mekanik sistemleri için ölçmeler
 • Endüstriyel üretim ve mühendislik
 • Planlama ve projelendirme
 • Kesin hesap, as-built veya metraj
 • Arazi ölçümleri, haritalama, projelendirme
 • Erişilemeyen alanların ölçümü (bataklık, yüksek akıntı, sığ su, yamaç vs)
 • Halihazır harita, plankote, imar plan uygulamaları ve genel harita mühendislik
 • Gerçek zamanlı deformasyon monitoring sistemleri

Entegre multibeam echosounder (çok ses ışınlı akustik sonar) ve side scan sonar (yanal taramalı sonar) ile hem %100 su tabanı görüntüsü hem de olası tüm detayların 3D ve kusursuz tespiti.

Multibeam.png

Batimetrik, Hidrografik ve Oşinografik Ölçmeler

Akarsu, kıyı, liman tesisleri veya açık deniz proje alanlarına yönelik hidrografik ve oşinografik çalışmalar: batimetri, akıntı hız ve yönü (ADCP ile), rüzgar hızı, su seviyesi yüksekliği, su analizleri (CTD) ölçümleri ve su altı sismik etüdler; sediment kalınlıkları, sismik tabakalandırma ve kesitler.

batimetri 3d.png

 • Batimetri; nehir, göl, liman, açık deniz (0-1500 metre derinliklerde her alanda)
 • Sualtı sismik etüd ve ölçümler; güzergah tespiti, batık bulma, sismik kesitlendirme
 • Su altı inşaatına yönelik konumlandırma
 • Oşinografik ölçümler ve raporlar
 • İnsansız batimetri araçları ile yüksek akıntıda ölçümler

sonarimte batimetri.png

İnşaat ve Yapı Projeleri İçin Ölçme Hizmetleri

Endüstriyel yapılar, iş merkezleri, hava limanları, otoyollar, demir yolları, boru hatları, altyapı projeleri ile mühendislik, madencilik ve araştırma projeleri için ölçme ve harita mühendisliği hizmetleri vermekteyiz. Belediye ve tapu-kadastro ile alakalı projelerinizin teknik takibi ve resmi tescil gerektiren harita mühendisliği işlemlerinizi yürütülmesi konularında da hizmetinizdeyiz.

harita mühendislik

 • Plankote, as-built (röleve), kübaj ve metraj
 • Ölçme kontrol noktası tesisi ve ölçümleri
 • İnşaat süresince proje aplikasyonları
 • Tapu ve kadastro işleri
 • Sanayi tesislerine yönelik hassas ölçem hizmetleri

Mühendislik Ölçme Hizmetleri

Tam teşekküllü ölçme sistemleri ile hassasiyet ve yüksek doğruluk gerektiren elektromekanik, mekanik, sanayi veya endüstriyel projeler için ölçme hizmetleri.

Harita Muhendislik

 • Dinamik deformasyon hareketi izlme ve uyarı sistemleri
 • Tünel ve raylı sistemler için asbuilt ölçümler
 • Elektro-mekanik kurulumlar
 • Raylı sistemler
 • Vinçler ve kaldırma sistemleri
 • Çelik yapılar
 • Tünel ve metro
 • As-built (röleve) ölçümleri