Ölçme ve Konumlandırma Mühendisliği

Kordil, kıyıötesi projeleri için bütünleşik (hidrografik, oşinografik, jeoteknik, manyetik, meteorolojik) ölçümler yapar ve konumlandırma (sualtı ve su üstü) sistemleri geliştirir. Kara, deniz ve iç sularda aktif uygulama alanları bulunan harita, jeodezi, fotogrametri, jeofizik, jeoloji ve çevre mühendisikleri alanlarında uzmandır ve bu alanlarda da hizmetler sunar.

#

Hidrografik, Oşinografik, Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar

batimetri

 • Hidrografik ve oşinografik etütler (SHODB ve ÇŞB Onaylı Etütler)
 • Marine jeolojik ve jeoteknik araştırmalar (aletsel, sondaj ve raporlamalar dahil)
 • Multibeam ve singlebeam batimetri ölçümleri
 • Subbottom profiler ile yüksek doğrulukta sualtı sediment ölçümleri ve sediment kalınlığı modellemesi
 • Boomer ve sparker ile ultra yüksek çözünürlüklü deniz sismiği
 • Deniz magnetometre ölçümleri
 • Sualtında yabancı veya patlamamış madde araştırması
 • Akıntı, dalga ve denizsuyu karakteristiklerinin ölçümü
 • Sualtı sediment dağılım haritalarının yapımı
 • İmar planına esas hidrografi, oşinografik ve jeoteknik etüt çalışmaları
 • Metocean şamandra sistemleri imalatı ve işletmesi
 • Fizibilite etüd çalışmaları kapsamında makro bölge araştırmaları

Harita Mühendislik Hizmetleri

#

 • Kadastral ve tescile esas harita mühendislik hizmetleri
 • İmar planı uygulamaları
 • Plankote ve halihazır harita yapımı
 • İnşaat ve yapı sektörü için ölçme ekibi ve ölçme hizmetleri
 • Makine ve mekanik sistemleri için ölçmeler
 • Endüstriyel üretim ve mühendislik hizmetleri
 • Kübaj, metraj ve tespit amaçlı ölçümler
 • Kesin hesap ve as-built ölçümleri
 • Yola terk, yoldan terk, tevhit, ifraz ve benzeri imar uygulamaları
 • Kamulaştırma planlarının yapılması ve tescili

Fotogrametri, Lazer Tarama ve 3B Modelleme

Fotogrametri

Modern teknolojinin gerçek anlamda ölçme sektörüne uyarlanması sonucu, sektörde henüz oturmamış alanlarda, geçmişten gelen deneyimler ve bünyemizdeki branş uzmanları ile sizlere idari açıdan çözümler; teknik olarak da güvenilir ve doğru bilgi sunuyoruz.

 • İHA (drone) fotogrametrisi
 • Rüzgar türbünü, bina, uçurum, tarihi eser ve benzeri yapıları modelleme
 • Uçurum haritalama
 • Güzergah haritalama
 • Deformasyon analizeri
 • Nokta bulutu üretme ve 3B görüntülü modelleme
 • Fotogrametri ve fotogrametrik haritalama

Konumlandırma Sistemleri ve Teknolojileri

konumlandırma sistemleri

Kordil alttaki sistemleri üretmekte olup, satın alma ve kiralama seçenekleri ile müşterilerine hizmet vermektedir.

 • Kordil EPS™ Ekskavatör Konumlandırma Sistemi
 • Kordil Navigation Pro™ (KNP) çok amaçlı konumlandırma ve takip sistemi (Spreader Barge, Split Barge, Pilig Barge, Cutter Suction ve Trailing Bucket Dredger gibi her türlü iş makinelerinin konumlandırmasında kullanılmaktadır)
 • Kordil CPS™ Vinc Konumlandırma Sistemi
 • Kordil Bathymetry Stduio (KBS), hidrografik ölçme ve konumlandırma sistemi

Mühendislik Ölçmeleri

Rutin dışına çıkan ölçme Kordil'in ana faaliyet alanlarından birisidir.

 • Tektonik hareketlerin gözlemlenmesi ve kayıtlarının tutulması
 • Toprak kaymalarına karşı erken uyarı sistemlerinin kurulması ve işletmesi
 • Yersel ve GNSS tabanlı deformasyon ölçümü ve erken uyarı sistemi
 • Total-station tabanlı deformasyon gözlem ve erken uyarı sistemleri
 • Entegre lazer tarayıcı ve multibeam sistemi ile hem kara hem deniz tarafının eş-zamanlı ölçümü
 • Uçurum haritalama
 • Üç boyutlu dinamik hareket gözlem sensör ağı kurulumu ve işletilmesi
 • Tünel içi deformasyon ölçümleri
 • Sualtı aşınma ve yer değiştirme hareketlerinin izleme sistemleri
 • Boru hatları periyodik bakım ve incelemelerinin yapılması
 • Demiryolu ray sistemlerinin geometri bozukluklarına karşı periyodik bakım öncesi ölçümleri
 • Otoyollarda hız takip sistemlerine yönelik ölçümler ve bozuk satıh tespiti

Ölçme Sistemleri / OEM / Ar-Ge

oşinografi sistemleri

Kordil bu sistemleri üretmekte veya Türkiye distribütörüdür.

 • Tide Gauge su seviyesi ölçme sistemi
 • Singlebeam batimetrik ölçme sistemi
 • Singlebeam echosounder
 • Oşinografik enstürmanlar ve ses hızı profilleme cihazları
 • Multibeam echosounder sistemi
 • Multiparameter logger sistemi

Donanımlı Ölçme Ekibi veya Personeli Tedariki

Esas gücümüz ve varlığımızı sürdürebildiğimiz yegane değerlerimizden olan özverili ve deneyimli personelimizin desteği ile projelerinize tam zamanlı ölçme personeli yerleştiriyoruz. Yüksek kalitede ölçme hizmeti almanın en ekonomik yolunun bu olduğunu biliyor musunuz?

 • Tam ve yarı-zamanlı personel ve ekipman desteği
 • Personel araştırma, işe alma, eğitme ve devretme
 • Major projeler için donanımlı harita mühendislik hizmetleri


Kamu kurumları tarafından onayı istenen tüm harita mühendislik, batimetri, oşinografi (akıntı hızları ve deşarj ölçümleri, deniz suyu parametrelerinin ölçümü), jeofizik ve jeolojik ölçümler (sualtı sediment kalınlığı ölçümleri, imar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütler), Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHODB) tarafından onaylanması istenen etütler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanması istenen etütlerin tamamını yapma yeterlilik ve kapasitesine sahibiz.